Predajca

Názov:Roman Dobos - MediaTEC
IČO:40313972
DIČ:1027508548
IČ DPH:SK1027508548
Mesto:Šahy
PSČ:936 01
Adresa:Hlavné námestie 19
Telefón:+421 367 421 780
E-mail:info@mediatec.sk
Kontakt:Roman Dobos
zapísaný v živnostenskom registri Okresného úradu Levice, číslo živnostenského registra: 402-8390

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj

Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50 Nitra 1
Odbor výkonu dozoru
Tel.:
  • 037/772 02 16
Fax:
  • 037/772 00 24